بخشنامه نمايندگيها
اطلاعيه هاي عمومي
ورود به بخش نامه نمايندگيها
 
 
عنوان 
طرح فروش مینی بوس آرین - ویژه نمایشگاه مشهد
طرح فروش ون وانا - ویژه نمایشگاه مشهد
طرح فروش کامیونهای باری و کمپرسی - ویژه نمایشگاه مشهد
طرح فروش کامیونت آرنا و کامیونهای کشنده - ویژه نمایشگاه مشهد
طرح فروش لیزینگی انواع کامیونهای باری-کمپرسی-کشنده
طرح فروش نقدی و اقساطی کامیونهای کشنده
طرح فروش نقدی و اقساطی کامیونهای باری و کمپرسی
طرح فروش نقدی و اقساطی وانت پیکاپ - کامیونت آرنا
طرح فروش نقدی و اقساطی مینی بوس آرین
اطلاعیه جشنواره پیش فروش پیکاپ - مینی بوس
اطلاعیه جشنواره پیش فروش کامیون باری و کمپرسی
اطلاعیه جشنواره پیش فروش کامیون های کشنده